metodologija

LEGO® Serious Play®

ŠTA JE LEGO® SERIOUS PLAY® METODOLOGIJA

Lego® Serious Play® je idealno rešenje za organizacije koje teže unapređenju međusobne kolaboracije svih članova tima I njihovom zajedničkom – timskom radu, fokusiranom na zajednički cilj. LSP pomaže učesnicima da u kreativnoj i prijateljskoj atmosferi, međusobno efikasno i jednostavno komuniciraju, izgrade međusobno poverenje i razumeju različita razmišljanja što rezultira uvećanom sposobnošću da rade zajedeno, sa većim međusobnim razumevanjem i jasnom povezanošću svoga rada sa ciljevima organizacije.

Kada primeniti LSP Metod?

Kako izgledaju Lego Serious Play radionice ?

Za svaku pojedinačnu radionicu se osmišljava jedinstven program koji omogućava maksimalan nivo saradnje između učesnika. Svi izazovi su planirani tako da aktiviraju ili probude kreativno razmišljanje, razvijaju kolaboraciju i usmeravaju učesnike da zajednički kreiraju rešenje.

Radionicu vodi sertifikovani Lego® SeriousPlay® facilitator (moderator), obučen da prati članove tima, zapaža potrebe tima i usmerava tim ka zajedničkom uspehu.

Učesnici za rad dobijaju posebno dizajnirane Lego kocke. Zadatak koji se grupi postavlja i elementi koje učesnici koriste, stvaraju ambijent koji prevazilazi sve mentalne obrazce na koje su učesnici navikli.

Kao rezultat događaja, dobija se oslobađanje potencijala, angažovanje skrivenog i kreiranje novog znanja učesnika i pozitivan doživljaj timskog rada.

Naši sertifikovani fasilitatori na raspolaganju su vašoj kompaniji, da kroz originalno osmišljene programe i radionice pomognu u razvoju vašeg tima.

Sertifikovani Lego® Serious Play® fasilitatori

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme: