ORGANIZACIJA TEAM BUILDING RADIONICA


Svaka LSP radionica je posebna i kreira se u zavisnosti od potreba i ciljeva klijenta. Kreiranje efikasnog programa radionice je pored same tehnike izvodjenja odnosno fasilitacije naš najveći izazov.

BROJ UČESNIKA

Optimalni broj učesnika po jednoj radionici je 3 – 12 učesnika. Povećanje broja učesnika zahteve veći broj fasilitatora.

ZAKAZIVANJE

Programe možemo zakazati u bilo koje vreme koje odgovara klijentu, radnim danom ili vikendom. Naši fasilitatori, osim srpskog jezika govore engleski i portugalski.

VREME TRAJANJA

Vreme trajanja radionice, u zavisnosti od broja učesnika ali i cilja same radionice, može da bude od 3-4 sata, 6 sati (1 dan) ili 2 dana.

Lokacija

programe možemo da realizujemo u našim prostorijama ili na lokaciji koja odgovara klijentu. Važno je da izabrana sala prostorno i tehnički ispunjava uslove. To znači da sala mora biti komforan prostor koji omogućava i kretanje učesnika tokom radionice. LSP programe organizujemo po čitavoj Srbiji i u inostranstvu.

STEPEN USPEŠNOSTI

Stepen uspešnosti radionice zavisi od kreiranog programa, načina vođenja od strane fasilitatora i karaktera učesnika.

Sigurnost

Sve aktivnosti se organizuju u skladu važećim propisima i preporukama vezanim za aktuelnu epidemiološku situaciju.

KONTAKT
Sertifikovani Lego® Serious Play® fasilitatori

Ukoliko imate pitanja u vezi ove inovativne metodologije, želite da primenite naš program za Vaš budući tematski kompanijski događaj budite slobodni da nas kontaktirate.